BIZVILLAGE
------------------
Clubul
investitorilor
în capital
privat
---------------
 

Contact

--------
Telefon fix/FAX : 0245 679 141
Telefon mobil : 0765 399 456
--------
BIZVILLAGE
Str. Principala Nr.69, Loc. Voinesti
Jud. Dambovita, Cod postal 137525
--------

 
   Home      Consiliu de supraveghere
      Consiliul de supraveghere (CS) este un organ de guvernanta neexecutiv care are ca functie sa vegheze la buna functionare a unei firme pe actiuni (S.A.) si sa raspunda in fata actionarilor.
 
      Legea 441/2006 stabileste modul de constituire si atributiile Consiliului de supraveghere (Art.153^6 - Art.153^11)
- Membrii consiliului de supraveghere sint alesi dintre actionari de catre Adunarea generala a actionarilor (AGA) si nu pot fi in acelasi timp membrii ai Directoratului
- Numarul lor este de minim 3 si de maximum 11.
- Ei pot fi revocati oricand de AGA cu o majoritate de doua treimi din numarul voturilor actionarilor prezenti
- Ei aleg din randul lor un presedinte al consiliului.
 
ATRIBUTII PRINCIPALE
Pe timpul mandatului sau, stabilit prin Actul constitutiv si nu mai lung de patru ani, CS indeplineste urmatoarele atributii:
- controlul permanent asupra executivului firmei (directorat)
- numirea si revocarea membrilor executivului
- verificarea conformitatii cu legea si cu hotararile AGA a deciziilor executivului
- raportarea cel putin o data pe an in fata AGA a acestei activitati de control
 
DESFASURAREA ACTIVITATII
- CS se intruneste cel putin o data pe trimestru la initiativa presedintelui
- CS poate fi convocat in orice moment la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau la cererea executivului
- daca presedintele nu raspunde cererii de convocare, autorii cererii pot convoca ei insisi CS si stabilesc ordinea de zi
- membrii executivului pot fi convocati la intrunire, dar nu au drept de vot
- la fiecare sedinta se intocmeste un proces verbal ce va contine: numele participantilor, ordinea de zi, ordinea deliberarilor,  deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de presedintele intrunirii si de cel putin un alt membru CS prezent.